Zabezpečení CEBIA

Ochranné značení skel

Ochranné značení skel kódem SBZ nebo EUROVIN se současnou registrací údajů o vozidle v mezinárodním informačním systému OCIS.
Principem je faktické znehodnocení vozidla pro zloděje.

Nabízíme dvě varianty ochranného značení skel Vašeho vozidla. Oba způsoby značení jsou z pohledu účinnosti rovnocenné, zásadní rozdíl je však v rychlosti realizace.

A. Systém SBZ OCIS = "okamžité provedení"

 • používá pro označení vozidla speciální kód Cebia, který byl vyvinut v roce 1991 ve spolupráci s Policií ČR, kód obsahuje 7 alfanumerických znaků
 • lze realizovat okamžitě a na počkání.

B. Systém EUROVIN OCIS = "provedení s objednáním"

 • používá pro označení vozidla identifikační číslo karoserie vozidla - VIN = identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla, obsahuje vždy 17 alfanumerických znaků
 • je nutné objednat výrobu šablon dle VIN konkrétního vozidla.

Ochranné značení spočívá ve vypískování vnějších identifikačních znaků na skla vozidla, vylepení dvou samolepicích etiket OCIS, vystavení "Osvědčení o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS" (vzor - Osvědčení, Certifikát) a identifikační karty OCIS.

Ceník služeb systému OCIS

Více informací naleznete na stránkách firmy CEBIA s.r.o., nebo volejte +420 603 891 380.

Vintest

Technologie VINTEST, poskytující klientům 100% garanci, je založena na nedestruktivní, detailní fyzické expertize, s využitím nejmodernější digitální diagnostiky, umožňuje komplexní prověření původnosti identifikátorů vozidla.

Technologie VINTEST je ucelený, přesně daný metodický postup, kterým lze za 1 až 3 hodiny jednoznačně prohlásit, zda vozidlo má, nebo nemá, původní identifikátory.

 • prověření původnosti (originality) údajů výrobce, včetně kontroly viditelných i skrytých identifikátorů vozidla - VID a SID
 • ověření, zda nebyla na vozidle a jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna nebo jiný zásah vedoucí k nové identitě vozidla
 • provedení řady měření a detailní fotodokumentace vozidla pomocí nejmodernější digitální techniky
 • kontrola, zda údaje uvedené v dokladech k vozidlu ("technický průkaz", původní "zahraniční technický průkaz") odpovídají údajům na vozidle
 • zpracování analýzy provedených měření a zjištěných výsledků kontrol se stanovením závěrečné kategorie (5 různých kategorií) hodnocení identifikátorů
 • zdokumentovat stav vozidla pomocí digitální fotografie v předepsaných sadách a klasifikovat stopy poškození na vozidle - VINTEST PLUS
 • centrální archivace všech pořízených dat.

Na závěr každé kontroly technologií VINTEST je objednateli vystaveno Osvědčení o prověření původnosti identifikátorů vozidla technologií VINTEST.

Více informací naleznete na stránkách firmy CEBIA s.r.o., nebo volejte +420 603 891 380.

Provin

Prověřování původu vozidel v zemích EU, USA i Kanadě, v zemích střední a východní Evropy, tedy i ve státech bývalého Sovětského svazu.

Důvodem prověřování původu automobilu je minimalizace rizika nákupu vozidla odcizeného v zahraničí, případně zakoupení vozidla s nejasným původem, či jinou závadou - např. vozidla, které bylo v zahraničí odhlášeno z důvodu jeho totální havárie.

V rámci každého prověření se vždy provádí:

 • zjištění, zda bylo vozidlo v daném státě registrováno, zda mu byla přidělena registrační značka, případně jaká
 • zjištění, zda bylo vozidlo odhlášeno a důvod jeho odhlášení
 • zjištění, zda nebylo vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu jeho totální havárie
 • zjištění skutečného roku výroby, event. roku jeho první registrace
 • zjištění, zda je vozidlo evidováno v daném státě jako odcizené

Výsledkem prověření původu vozidla Systémem PROVIN je vydání originálního osvědčení o prověření původu vozidla v Systému OCIS. Tento doklad nese úplnou informaci o všech skutečnostech zjištěných při prověření vozidla.

Více informací naleznete na stránkách firmy CEBIA s.r.o., nebo volejte +420 603 891 380.

Vinfoto

VINFOTO přesně a pravdivě dokumentuje stav vozidla pomocí digitální fotografie a současně klasifikuje automobil do pěti stupňů - podle stop jeho poškození. Pro každé poškození na vozidle je pořízena detailní fotodokumentace s podrobným popisem. K vozidlu je pořízena základní sada fotodokumentace exteriéru, interiéru, identifikačních znaků (typový štítek, ražba VIN) a ochranného značení skel.

VINFOTO je určeno především pro pojišťovací společnosti. Účelem služby je zabránit pojistným podvodům při pojišťování ojetých vozidel.

Více informací naleznete na stránkách firmy CEBIA s.r.o., nebo volejte +420 603 891 380.